Technisch

Meerjarenonderhoudsbegroting

Een goede meerjarenonderhoudsbegroting voorkomt onverwachte uitgaven. Het geeft inzicht in de actuele bouwkundige staat van het gebouw en de kosten die de komende jaren voor noodzakelijk onderhoud zijn te verwachten om het gebouw in goede staat te behouden. Aangeraden wordt de meerjarenonderhoudsbegroting minimaal eenmaal in de 5 jaar te herzien.

Onderhoud

Het onderhoud kan worden onderverdeeld in:

  • Planmatig onderhoud
    Planmatig onderhoud  is onderhoud dat op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd aan de hand van een meerjarenplan ter voorkoming van defecten. Als onderhoud aan het pand achterwege blijft, kunnen op den duur gebreken ontstaan.
  • Serviceonderhoud
    Serviceonderhoud zijn periodieke onderhoudswerkzaamheden. Hier sluit de VvE meestal een contract voor af met verschillende bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op liftonderhoud, tuinonderhoud, schoonmaak en glasbewassing, schoonmaken van het riool, dakonderhoud, mechanische installatie, brandinstallatie, hydrofoor, CV-installatie  (mits het een gemeenschappelijke CV-installatie betreft). Ook voor schilderwerkzaamheden kunnen onderhoudscontracten zijn afgesloten.
  • Klachtenonderhoud
    Klachtenonderhoud vloeit voort uit het dagelijks gebruik en wordt uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van bewoners. Bijvoorbeeld als er sprake is van glasbreuk, lekkageschade of niet functionerende intercomsystemen.