Verhuur

Holland Huis kan het administratieve, financiële en technische beheer van verhuurde woningen en bedrijfspanden verzorgen. Wij bieden een snelle service, stellen ons proactief op en stellen uw belang op de eerste plaats.

Holland Huis verricht de hieronder genoemde werkzaamheden.

Administratief en financieel beheer:
 • Het innen van huur, servicekosten en overige bedragen.
 • Het verzenden van de geinde huur en servicekosten naar de opdrachtgever.
 • Het bewaken van tijdige en correcte betalingen van de verschuldigde huur.
 • Het verzenden van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen van huurders inzake achterstallige betalingen.
 • Begeleiden bij het inschakelen van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of een advocatenbureau.
 • Het tijdig verzenden van huurverhogingsbrieven en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen.
 • De waarborgsomterugbetaling verrekenen met de vertrekkende huurders.
 • Het vastleggen en administratief verwerken van huurmutaties.
 • Het onderhouden van contacten met huurders en derden (onderhoudsbedrijven e.d.).
 • Het verzorgen van de correspondentie aan huurders.
 • Administreren en verrekenen van gemaakte (onderhouds)kosten met de geinde huur.
 • Administreren en archiveren van alle relevante correspondentie.
 • Secretariële werkzaamheden ten aanzien van verzekeringsportefeuille.
 • Administratief sleutelbeheer.

Technisch beheer:

 • Afhandelen van technische storingen en onderhoudsklachten.
 • Afhandelen van calamiteiten (denk aan brand, inbraak, ernstige lekkage etc).
 • Aanvragen van offertes en opdracht geven voor onderhoudswerkzaamheden.
 • Coördinatie en begeleiding van kleine onderhoudswerkzaamheden.
 • Coördinatie en begeleiding van groot onderhoud.
 • De bewaking van een goede staat van onderhoud van het vastgoed.
 • Corresponderen en communiceren met de servicemonteurs, loodgieters en aannemers.
 • Het informeren van opdrachtgever en huurders wanneer werkzaamheden zijn opgedragen of gereedgekomen.
 • Het verzorgen van de voor en eindinspectie.
Offerte aanvragen

U kunt contact met ons opnemen om geheel vrijblijvend een offerte op te vragen. Wij zijn bereikbaar via telefoonnumer 030 2412430 of per email beheer@hollandhuis.nl.