Technisch beheer

Onder technisch beheer vallen onder meer de volgende diensten:
 • Opdracht geven tot herstel bij reparatieverzoeken/ storingen.
 • Opdracht geven tot schadeherstel.
 • Maatregelen treffen bij calamiteiten.
 • Informeren van betrokken bewoners.
 • 24-uurs service voor het melden van schades, storingen en calamiteiten.
 • Aanvragen en beoordelen offertes voor onderhoudscontracten.
 • Afsluiten en opzeggen van onderhoudscontracten.
 • Afhandelen klachten schoonmaak/glasbewassing/etc.
 • Terugkoppeling van opgedragen of gereedgekomen werkzaamheden.
 • Het bestellen van naamplaatjes voor het bellentableau voor nieuwe bewoners.
 • Visuele inspectie van de onderhoudsstaat.
 • Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.
 • Het bewaken van het meerjarenonderhoudsplan.
 • Het bijstellen van het meerjarenonderhoudsplan.