Financieel beheer

Onder financieel beheer vallen onder meer de volgende diensten:
 • Incasseren en administreren van de servicekosten.
 • Tijdig signaleren van achterstanden in de betalingen en het bestuur daarover informeren.
 • Het nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers.
 • Openen van een betaalrekening en een spaarrekening op naam van de VvE.
 • Het verzorgen van betalingen namens de VvE  na controle en accordering.
 • Doorbelasten van kosten aan de leden.
 • Verzorgen van de volledige financiële administratie.
 • Verzorgen van het financieel jaarverslag.
 • Begeleiden kascommissie bij controle jaarrekening.
 • Opstellen concept jaarbegroting.
 • Bewaken goedgekeurde begroting.
 • Opstellen en actualiseren liquiditeitsprognose.
 • Verzorgen (indien van toepassing) van de afrekening van verwarmingskosten met de individuele leden van de VvE.