Bestuursondersteuning

Onder bestuursondersteuning vallen onder meer de volgende diensten:
 • Het opstellen van de agenda voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering met een toelichting op de onderwerpen.
 • Het reserveren van een vergaderruimte.
 • Verzenden convocatie (uitnodiging, agenda, volmacht, jaarrekening, begroting, stembiljet, etc.).
 • Het bijwonen van de algemene Ledenvergadering.
 • Desgewenst technische leiding geven tijdens de vergadering.
 • Het bijwonen van een bestuursvergadering.
 • Verzorgen van de presentielijst tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Notuleren van de algemene ledenvergadering.
 • Het bestuur informeren op het gebied van wet- en regelgeving.
 • Raadplegen van externe deskundigen.
 • Secretarieel optreden tussen de VvE, de verzekeraar en assurantieadviseur.
 • Het aanschrijven van leden bij overtreding reglementen.