Administratief beheer

Onder administratief beheer vallen onder meer de volgende diensten:
  • Het bijhouden van het papieren en digitale archief.
  • Behandelen van de post/email en het bestuur/leden daarover informeren.
  • Nieuwsbrieven versturen aan de hand van aangeleverd materiaal.
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel verzorgen.
  • Het bijhouden van de ledensite via TWINQ software, waardoor leden en het bestuur online hun gegevens kunnen inzien.
  • Sleutels bijbestellen, registreren en sleutelafgifte.
  • Opgave verstrekken van de aandelen van de leden in het reservefonds.